Zadzwoń do nas:   512 535 881
Napisz do nas:   m.ryl@o2.pl
123
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA SJESTA

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków letniskowych SJESTA.

2. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłacenie zadatku jest jednoznaczne    

z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU.

3. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 30% zadatku. Należy jej dokonać w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub internetowego ustalenia terminu.

4. Doba najmu rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o 10:00.

5. Opłatę za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.

6. W cenę wliczone są wszelkie opłaty związane z zakwaterowaniem (oprócz opłaty klimatycznej)

7. Rezygnacja z części pobytu nie upoważnia do zwrotu wniesionych opłat.

8. W dniu przyjazdu pobierana jest KAUCJA w wysokości 250 zł jako zabezpieczenie na poczet ewentualnych zniszczeń. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.

9.  Każdy z gości zobowiązany jest do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem ośrodka. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody goście ponoszą odpowiedzialność materialną i są zobowiązani do zapłaty pokrywającej wartość poniesionych strat, gotówką, najpóźniej w dniu wyjazdu, o ile koszty te przekraczają wysokość pobranej KAUCJI.

10. W przypadku przekroczenia deklarowanej  liczby osób SJESTA zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za pobyt dodatkowej osoby (50zł za każdy dzień rezerwacji) lub do natychmiastowego zerwania najmu bez zwrotu wniesionej opłaty.

11. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

12. Cisza nocna trwa od 23:00 do 9:00

13. Wszelkie stwierdzone usterki należy niezwłocznie zgłosić WŁAŚCICIELOM lub pod nr tel 500617501

14. Ze względu na drewnianą konstrukcję ZABRANIA się używania otwartego ognia w domkach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z kuchni.

15. Korzystanie z własnych piecyków, grzejników i innych tego typu urządzeń jest zabronione.

16. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu, KAUCJA nie zostanie zwrócona.

17. Zabrania się smażenia ryb w domkach, właściciel ośrodka udostępnia w tym celu zewnętrzną kuchenkę.

18. Prosimy o segregację odpadków w przeznaczonych do tego pojemnikach

19. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci.

20. Korzystanie z placu zabaw może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej  i zgodnie z "Regulaminem placu zabaw"

21. Za rzeczy pozostawione w domkach SJESTA nie ponosi odpowiedzialności, prosimy o dokładne zamykanie okien i drzwi pod Waszą nieobecność.

22. Istnieje możliwość przyjazdu z pupilem, po uzyskaniu wcześniejszej zgody

i wniesieniu opłaty w wysokości 10zł/doba. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela, nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Należy również po nim sprzątać.

23. W przypadku zakłócania porządku i nieprzestrzegania regulaminu właściciel SJESTY ma prawo zażądać opuszczenia ośrodka bez zwrotu opłaty.

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU :)